Jellice Pioneer-onderhoud verloopt soepel dankzij McMain Asset Management-software (2023)

Jellice Pioneer Europe maakt deel uit van de wereldwijde Jellice Group, gespecialiseerd in de productie van gelatine. Het bedrijf uit Emmen gebruikt een groot aantal machines in haar productieproces. Jellice registreert het onderhoud van deze machines bijonderhoudssoftwareMcMain. In oktober 2022 is Jeroen Juch gestart bij Jellice als job developer. Binnen zijn functie is hij ook verantwoordelijk voor inkoop en planning. "Bovendien bouw ik aan McMain binnen onze organisatie."

Reden genoeg om Jeroen te vragen naar zijn ervaring bij McMain. "In feite kan ons bedrijf worden gezien als één lange pijplijn", begon hij. "Je stopt de varkenshuid erin en de gelatine komt eruit. Maar daarvoor waren er veel machines en processen nodig. Er stonden bijvoorbeeld al meer dan 300 pompen, motoren en sensoren in, die allemaal gerepareerd moesten worden."

Jellice Pioneer-onderhoud verloopt soepel dankzij McMain Asset Management-software (1)

De eigen technische dienst van Jellice bestaat uit 8 monteurs. "Maar we hebben ook een aantal externe technici die voor ons werken", vervolgde Jeroen. "Ze behandelen zaken als elektrische installatie en PLC-programmering. Op dit moment hebben we ongeveer 3.000 panden in McMain beheerd door TD. Maar we vullen het systeem nog steeds met nieuwe machines, technische tekeningen en P&ID's."

Aangedreven door MAAK Technologie

"Gelukkig hebben ze ons gesteundProductietechnologie.Ze bevolken de systeem- en projectbomen. Als ik in de tussentijd een item nodig heb dat niet in McMain staat, voeg ik het zelf toe. We praten veel over wat structurele betekenis heeft. Een objectboom bouwen is één ding, maar je moet het ook kunnen gebruiken. Daarom is het erg belangrijk om overeenstemming te bereiken over zaken als de naamgeving van activa. "

"De samenwerking met MAAK Techniek verloopt goed"

"MAAK Techniek heeft hiervoor de standaard gezet", vervolgt Jeroen, "Als gebruiker geef ik feedback. Pas als je hiermee begint, weet je echt of het in de praktijk werkt. Af en toe moet je iets aanpassen, maar gelukkig is dat altijd de kleine dingen. Ik ben dus erg blij met de samenwerking met MAAK. Het is echt geweldig!"

Antwoord - Constructie - Technicus
"We waren het met Jeroen eens over de samenwerking. MAAK adviseerde Jellice om doelonderhoud op te zetten, workflow in te richten en onderhoudssoftware in te richten en af ​​te ronden. Aangezien Jellice nog in ontwikkeling is qua onderhoud en workflow, was McMain effectief en efficiënt in het opzetten ervan Hulpmiddel van.

McMain Online biedt een overzicht van het opzetten van onderhoud, het plannen van workflow en materialen en het analyseren van onderhoudsgegevens. We merkten ook dat McMain een uitstekende fanpartner was en dat nieuwe ideeën en verzoeken snel werden opgepikt. "

– Matthijs Eskes, Technisch Projectleider, MAAK

Onderhoud van McMain enz.

"We zetten McMain binnen Jellice niet alleen in voor incidenten maar ook voor correctief en preventief onderhoud. Daarnaast ben ik bij McMain begonnen met inkoop en voorraadbeheer. Als enige in onze organisatie ben ik nu verantwoordelijk voor het bestellen. Mijn doelen Voor ons als een technische afdeling om uiteindelijk al onze hardware alleen van McMain te krijgen.

Momenteel bestellen we hardware per telefoon of e-mail. We hebben een artikelnummer toegevoegd, maar verder stond er niets vermeld. Daardoor weten we nooit precies wat er is gekocht. Behalve de apparatuur die we bij McMain hebben gekocht. Ik denk dat we in de nabije toekomst al onze aankopen via McMain kunnen doen.

Ik ben ook druk aan het kamperen. Inderdaad, we zullen eerst een nieuw fysiek magazijn moeten krijgen, want we hebben bijna geen ruimte meer. Ik heb een aantal banen op McMain gemaakt en alles is vrij eenvoudig. Dus ik hoop dat we daar zo snel mogelijk mee kunnen beginnen als ons nieuwe fysieke magazijn klaar is. "

McMain wordt steeds vaker gebruikt voor Jellice

“Het onderhoudsbeheer van McMain werkt goed”, zegt Jeroen. "Je ziet duidelijk dat onderhoud de basis van het programma is. Daar ben ik dus blij mee. Omdat het zo goed werkt, zie ik steeds meer onderhoudsrecords voor McMain binnen de organisatie.

"Ik merk dat we steeds meer onderhoud aan McMain doen"

Ook de applicatie Digital Reporter wordt steeds meer gebruikt, vooral door collega's productie en kwaliteitscontrole. Zodra ik de melding binnen zie komen, maak ik er een werkbon van. alles is normaal. "

nog steeds bezig

"We werken steeds meer samen met McMain hier bij Jellice, maar we groeien", zegt Jeroen. "Het liefst zou ook het hele magazijn in het systeem staan. Mijn wens zou zijn om met één druk op de knop een product direct te kunnen verwijderen en alle onderdelen te kunnen bestellen die ik nodig heb."

Dit betekent natuurlijk ook dat we onze objectboom volledig hebben gevuld met al onze activa en onderliggende onderdelen. Ook zou ik graag willen dat het financiële gedeelte volledig bij McMain ligt, zodat ik alle kosten van onderhoud, materialen, etc. kan zien. "

"De basis leggen"

"We zijn een werkende fabriek, dus we zijn begonnen met McMain te werken, hoewel we nog niet alle middelen hebben. Ik zou het niet noodzakelijkerwijs aanbevelen aan iemand die vandaag onderhoudssoftware wil gaan gebruiken. Zorg er eerst voor dat je objectboom is correct opgezet, want dat is de echte basis van het programma."

Jeroen heeft nog een advies: “Je moet het gewoon gaan gebruiken.” Beter zoveel mogelijk medewerkers hebben. Zo kun je meer mensen bij het project betrekken en zullen ze sneller de voordelen van het programma inzien. Zo krijgt u zoveel mogelijk draagvlak en is de acceptatie binnen uw organisatie beter. Dergelijke pakketten zouden mijns inziens zo breed mogelijk verspreid moeten worden.

Ik verwacht ook enorme voordelen van het gebruik van QR-codes. Momenteel zijn onze machines al voorzien van stickers, maar deze zouden binnenkort vervangen moeten worden. Ik heb hier al een plan voor bedacht, want als ik weer ga vouwen komt er een QR-code op. Dit maakt het voor iedereen makkelijker om het juiste item te melden. "

Veel plezier met McMain

Toen Jeroen werd gevraagd hoe hij het vond om met McMain te werken, was hij duidelijk: "Ik ben er erg blij mee. Ik heb ervaring met verschillende ERP-processen en als ik het vergelijk, is de koppeling met McMain heel gemakkelijk te krijgen. Ik vind en Anderen om te chatten, dus ik ben blij dat ik je altijd kan bellen.

"Veel dingen kunnen snel in vet worden opgelost"

Ik verwacht ook enorme voordelen van het gebruik van QR-codes. Momenteel zijn onze machines al voorzien van stickers, maar deze zouden binnenkort vervangen moeten worden. Ik heb hier al een plan voor bedacht, want als ik weer ga vouwen komt er een QR-code op. Dit maakt het voor iedereen makkelijker om het juiste item te melden. "

Wil je beginnen met McMain?

Ook starten met digitaal onderhoudsbeheer? Vraag een gratis proefversie van McMain Online aan. Vervolgens kunt u de software 30 dagen uitproberen om te kijken of deze geschikt is voor u en uw organisatie. Heb je nog vragen? neem dan contact met ons opverkoop@mcmain.nlOp +31(0)341-750 500.

start je gratis proefperiode

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 15/04/2023

Views: 5778

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.